Židovská náboženská obec v Nitre
Kontakt
Návšteva cintorína
Opening hours of the Jewish Cemetery in Nitra – Klokočina are every Thursday and Sunday, from 8AM to 3PM. Please contact Mr. R. Ťapušík (+421 908 482 679) to arrange for an individual visit on other days. Pre verejnosť Cintorín je pre verejnosť otvorený vždy vo štvrtok a v nedeľu od 8:00 do 15:00 hodiny. Kontakt: 0908 482 679 (p. R. Ťapušík)