Židovská náboženská obec v Nitre
Sú soľou života a časom na zamyslenie, modlitbu, oddych tela aj duše…najvýznamnejším dňom židovského kalendára je sobota, sabat, siedmy deň stvorenia sveta, určený na odpočinok…no svoje čaro, mystiku majú aj všetky ostatné sviatočné dni, či už nový rok, deň zmierenia, chanuka, purim, šavuot…zoznámte sa s nimi…
Sviatky