Židovská náboženská obec v Nitre
Najnovšie články
Vzácna návšteva - 18.jún 2024 Šavuot – sviatok týždňov jún 2024 Séderový večer u Kollmannovcov apríl 2024 Purim 2024 24. marca 2024 Nový rok stromov v Nitre 28. januára 2024 Maoz cur znelo aj v Nitre 21. decembra 2023 Alena Bugárová výtvarné dielo 11.decembra 2023 Leo Zobel - šachista 6.decembra 2023 Spomienková tryzna v Nitre 14. júna 2012 Ku dňu matiek - Moja židovská mama 6. mája 2012 Nitrianski spravodliví medzi národmi 3. februára 2012