Židovská náboženská obec v Nitre
Purim - príbeh kráľovnej Ester
V tento deň, 14. dňa mesiaca Adar, si Židia pripomínajú záchranu pred vyhubením a víťazstvo nad zlým Hamanom, ktorý túžil zničiť a pokoriť celý židovský národ. Žid Mordechaj ho totiž urazil, pretože mu odmietal vzdávať úctu klaňaním sa na kolenách. Ohrozenie Hamanom včas odhalila kráľovná Ester, ktorá bola pôvodom tiež Židovka. Dokázala kráľovi, že Hamanove obvinenia sú lživé. Hamana a jeho synov nechal kráľ popraviť a Židia mohli oslavovať svoje oslobodenie na celom území Perzie.
Perzský kráľ Ahasvér nariadil pravidelnú polročnú slávnosť. Keď kráľovná Vašti odmietla ukázať svoju krásu, dal ju popraviť. Ovdovený kráľ nariadil celonárodnú „súťaž krásy“, aby si vybral novú kráľovnú. Zúčastniť sa povinne museli všetky dievčatá. Kráľ si vybral Ester, židovskú sirotu, o ktorú sa staral jej strýko Mordechaj a ktorá sa tak napriek svojmu zdeseniu stala kráľovnou. Kráľov radca Haman nenávidel Židov a dekrétom nariadil všetkých Židov vyvraždiť. Ester odvážne u kráľa zasiahla a zachránila svojich ľudí. Počas každoročných osláv tohto sviatku je prikázané čítať príbeh kráľovnej Ester a statočného Mordechaja, ktoré sa nazýva Megilat Ester. Usporadúvajú sa detské karnevaly alebo divadelné predstavenia, znázorňujúce vtedajšie udalosti. Rodiny sa vzájomne obdarúvajú drobnými darčekmi, organizujú sa zbierky pre chudobných. K veselej nálade patria aj masky. Radosť vyjadruje sviatočná hostina, ktorá býva usporadúvaná v spoločnosti priateľov a známych. Počas čítania z Knihy Ester je zvykom, že meno zákerného Hamana je prehlušované dupotom alebo rapkáčmi. Purim, ako jeden z mála veselých židovských sviatkov, bol oddávna sprevádzaný zábavou, na ktorej sa zúčastňovala celá komunita. Podľa židovského kalendára pripadá na 14. deň mesiaca adar, podľa civilného býva obyčajne v marci.