Židovská náboženská obec v Nitre
Umelec, rodák z Nitry, patrí medzi najvýznamnejších a najznámejších izraelských výtvarníkov. Jeho diela sú prítomné vo významných svetových zbierkach, galériách a zdobia verejné budovy po celom svete. Svojím umením dôstojne reprezentoval svoju starú aj novú vlasť. Mesto Nitra si uctilo jeho dielo udelením čestného občianstva mesta in memoriam v roku 2010. Kolekcia jeho farebných serografií s duchovnou tematikou, ktoré venoval svojmu rodisku, tvoria stálu výstavu v nitrianskej synagóge.
Shraga Weil
Narodil sa 24. septembra 1918 v Nitre, v rodine staviteľa, pod vlastným menom František Weil. Už jeho predkovia boli vážení nitrianski občania a chlapca doma vychovávali k úcte k umeniu a vzdelaniu. Navštevoval židovskú ľudovú školu v rodisku, bol členom telovýchovnej jednoty Makkabi a združenia židovských skautov Hašomer. Tu ho začali volať aj starým aramejským menom Shraga. Pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Nitre, strednú umeleckú priemyselnú školu ukončil v Bratislave, kde sa špecializoval na sochárstvo. K voľbe prispeli aj jeho skúsenosti z práce v ateliéri nitrinskeho sochára Júliusa Bártfaya. Po výnose, ktorý zakazoval Židom študovať, sa v roku 1940 ocitol vo vojenskom pracovnom tábore v Podolínci. V roku 1941 pracoval ako pomocný robotník a podarilo sa mu dostať povolenie na sobáš. S manželkou žili potom v rokoch 1942- 1945 ako štvanci, opustili Nitru, dostali sa do Budapešti, kde ich istý čas aj väznili, potom sa ilegálne vrátili do Nitry. Po potlačení SNP v roku 1944 všetkých príbuzných Shragu Weila odtransportovali do Osvienčimu, kde zahynuli.
Strana zo zoznamu osôb, ktoré sa po vojne vrátili do Nitry – pod číslom 27 a 28 František Weil a jeho manželka Eva V roku 1945 sa Weilovci rozhodli odísť do Palestíny. Cesta cez internačné tábory v Belgicku, Francúzsku a Cyprus im trvala vyše dva roky. Usadili sa v kibuci Haogen, kde žil až do svojej smrti . V roku 1954 študoval monumentálne maliarske techniky na Academie des Beaux Art v Paríži. Jeho život aj dielo výrazne poznačila tragická smrť syna v roku 1967. Jeho dcéra s rodinou žije dodnes v kibuci Haogen. Umelec zomrel 20. februára 2009. Tvorba Weilova tvorba vychádza z hlbokého poznania Starého zákona a židovských tradícií. Jeho štýl presahuje národné zmýšľanie a smeruje k všeľudským hodnotám. Jadrom tvorby sú grafické práce, no vytvoril aj množstvo knižných ilustrácií a monumentálnych projektov. Jeho rozmerné diela, ktoré vznikli v spolupráci s architektmi, možno obdivovať o.i. v budove Knessetu v Jeruzaleme, ale napríklad aj vo výzdobe stropu v Kennedyho centre vo Washingtone a inde vo svete. V posledných rokoch života sa venoval olejomaľbe, kde sa vracia k udalostiam svojho neľahkého života. Jeho paleta si napriek tomu zachováva žiarivú farebnosť.
Pomyselný návrat domov Shraga Weil nikdy nezabudol na svoje rodisko. Rozprával plynule po slovensky aj po mnohých rokoch života v novej izraelskej vlasti. Niekoľkokrát navštívil Nitru a Slovensku venoval časť svojho diela. Návštevníci nitrianskej synagógy ich môžu obdivovať v celej kráse