Židovská náboženská obec v Nitre
cca rok 1910 - 1942
Chevra Kadisha
Súbor je zaheslovaný Heslo na vyžiadanie e-mail: znonitra@znonitra.sk