Židovská náboženská obec v Nitre
Chodíme po tých istých uliciach dennodenne a ich krásu či jedinečnosť už tak intenzívne nevnímame. Ale nový zorný uhol, prechádzka aj tými najskrytejšími zákutiami, otvára citlivému oku – ľudskému aj tomu v objektíve – nové dimenzie. A tak sa aj na pozadí modrého neba a oblakov nad Nitrou, ktoré sa sfarbujú podľa toho, aké ročné obdobie práve kraľuje, zobrazuje trochu netypická Dávidova hviezda storočnej neologickej synagógy. Šesť jej umelecky stvárnených zaoblených cípov korešponduje s hviezdou na priečelí nad vchodom do chrámu a dáva mu osobitosť, ktorú si pozorný návštevník na prvý pohľad zapamätá. Hľadajte ju na svojich prechádzkach, zdvihnite zrak nad strechy a veže a možno v zákutiach nášho mesta nájdete nielen ju, ale aj nové, pre vás doposiaľ neznáme detaily, ktoré sú ako šperky na jej odeve!
Nitrianske kupoly
!
Foto: -za-